POLITYKA PRYWATNOŚCI

Studio Tańca EtnoBalans szanuje Twoje prawo do prywatności w świecie on-line, kiedy korzystasz z naszych stron internetowych i komunikujesz się z nami elektronicznie. Sięgamy po wszelkie niezbędne środki, aby dane osobowe, które nam przekazujesz, były bezpieczne.

Informujemy, że

1. Administratorem twoich danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Art. 13 ust. 1 i ust. 2) jest Studio Tańca EtnoBalans, Magdalena Mak-Jeszka, ul. Spenerstr. 36, 10 557 Berlin.

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji kursów tańca, warsztatów tańca i projektów artystycznych, na które zapisał się Klient, w celu wysyłki informacji dotyczących warsztatów, o które zapytania wysyła Klient, w celu wysyłki materiałów informacyjnych po warsztatach oraz w celu wysyłki newslettera (dla Klientów zapisanych na newsletter).

3. Administrator przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienia faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy); dane do wysyłki informacji dotyczących warsztatów, o które zapytania wysyła Klient: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu; dane, w celu wysyłki materiałów informacyjnych po warsztatach: imię, nazwisko, adres e-mail; dane w celu wysyłki newslettera (dla Klientów zapisanych na newsletter): imię, adres e-mail.

4. Dane osobowe Klienta będą przechowywane od momentu zgłoszenia na kursy tańca, warsztaty tańca i projekty artystyczne, wysłania zapytania o powyższe lub od momentu ich realizacji, do czasu dopełnienia wszystkich, niezbędnych czynności, w szczególności związanych z: odpowiedziami na zapytania Klienta związane z powyższymi wydarzeniami, wysyłką e-mail materiałów będących nieodłączną częścią warsztatów (nie później niż 7 dni po warsztatach), wysyłką ofert, o które prosi Klient, wysyłką newslettera (pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na otrzymywanie).

5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Klient posiada prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane innym podmiotom.